golfpallotpainatuksella.fi  


Details
 
Server IP geolocation
 
Word cloud
 
Web page details & SOME
 
Cookie data
 
Screenshot
 
DNS records
 
Whois history
 
Server response
 
Used technologies
 
Subdomains
 
Hosting
 
Holders domains
 


Details

Source: Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) and Internet Assigned Numbers Authority (IANA)
StateRegistered
Holder Metsänneidonkuja 6, Finland

Grant Date2022-01-18
Last Validity Date2026-01-18
RegistrarPlaneetta Internet Oy
02130 Espoo
Name Servers
Please see DNS section for details
ns1.hostingpalvelu.fi
ns2.hostingpalvelu.fi
Is The DNSSec in Use No
IANA details for suffixTop Level Domain (TLD): FI
TLD manager: Finnish Transport and Communications Agency Traficom
Domain type: Country-codeServer IP location

Source: Actual web page - Timestamp: 2022-10-17 21:22
WARNING: Please notice that the location may be totally wrong if server uses e.g. reverse proxy like Cloudflare
Server IP not valid or missing details in database. Map not shownWord cloud for golfpallotpainatuksella.fi

Source: Actual web page - Timestamp: 2022-10-17 21:22
Notice: Miscellaneous words removed from the cloud to enhance the analyticsWeb page details for golfpallotpainatuksella.fi

Source: Actual web page - Timestamp: 2022-10-16 15:42
Header data & Meta tagstitle Golfpallot logolla! | Tilaa Golfpallot painatuksella!
robots max-snippet:-1,max-image-preview:standard,max-video-preview:-1
viewport width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0
generator Divi v.4.16.0
not_found emptyIE=edge. https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-content/uploads/2022/01/golfpallo-logolla-painatuksella.jpg. fi_FI. website. Golfpallot logolla!. Tilaa golfpallot logolla brändättynä! Laaja valikoima golfpalloja tunnetuilta brändeiltä, jotka voit tilata omalla painatuksella! Pyydä tarjous!. https://www.golfpallotpainatuksella.fi/. Golfpallot logolla!.
description Tilaa golfpallot logolla brändättynä! Laaja valikoima golfpalloja tunnetuilta brändeiltä, jotka voit tilata omalla painatuksella! Pyydä tarjous!
msapplication-tileimage https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-content/uploads/2022/01/cropped-golfpallot-painatuksella-favicon-270x270.png
google-site-verification KwR50I08D_CMOVFD-t0SSQiXiRJjVcNJwv8XzOkIrpw
Open Graph (OG) meta tagsog:url https://www.golfpallotpainatuksella.fi/
og:type website
og:image https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-content/uploads/2022/01/golfpallo-logolla-painatuksella.jpg
og:title Golfpallot logolla!
og:locale fi_FI
og:site_name Golfpallot logolla!
og:description Tilaa golfpallot logolla brändättynä! Laaja valikoima golfpalloja tunnetuilta brändeiltä, jotka voit tilata omalla painatuksella! Pyydä tarjous!
Twitter cardstwitter:card summary_large_image
twitter:image https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-content/uploads/2022/01/golfpallo-logolla-painatuksella.jpg
twitter:title Golfpallot logolla!
twitter:description Tilaa golfpallot logolla brändättynä! Laaja valikoima golfpalloja tunnetuilta brändeiltä, jotka voit tilata omalla painatuksella! Pyydä tarjous!
Cascading Style Sheets (CSS) (CSS)https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-content/litespeed/css/32db1c27d98c9cd91564b5ded1fb6121.css?ver=68a2b
Social Media (SOME) linksHaving Social Media content is highly recommended for Search Engine Optimization (SEO)
JavaScript librariesdata:text/javascript;base64,iwz1bmn0aw9ukgepeyj1c2ugc3ryawn0ijt2yxigyj1mdw5jdglvbihilgmszcl7znvuy3rpb24gzshhkxtyzxr1cm4gac5ib2r5p2eoktp2b2lkihnldfrpbwvvdxqoznvuy3rpb24okxtlkgepfsl9znvuy3rpb24gzigpe2kuywrkrxzlbnrmaxn0zw5lciymas5yzw1vdmvfdmvudexpc3rlbmvykcjsb2fkiixmksxplm1lzglhpwr8fcjhbgwifxzhcibnlgg9ys5kb2n1bwvudcxppwguy3jlyxrlrwxlbwvudcgibgluayipo2lmkgmpzz1jo2vsc2v7dmfyigo9kgguym9kexx8ac5nzxrfbgvtzw50c0j5vgfntmftzsgiagvhzcipwzbdks5jaglsze5vzgvzo2c9altqlmxlbmd0ac0xxx12yxigaz1olnn0ewxlu2hlzxrzo2kucmvspsjzdhlszxnozwv0iixplmhyzwy9yixplm1lzglhpsjvbmx5ihgilguoznvuy3rpb24okxtnlnbhcmvude5vzguuaw5zzxj0qmvmb3jlkgksyz9nomcubmv4dfnpymxpbmcpfsk7dmfyigw9znvuy3rpb24oysl7zm9ykhzhcibipwkuahjlzixjpwsubgvuz3roo2mtltspawyoa1tjxs5ocmvmpt09yilyzxr1cm4gysgpo3nldfrpbwvvdxqoznvuy3rpb24okxtskgepfsl9o3jldhvybibplmfkzev2zw50tglzdgvuzximjmkuywrkrxzlbnrmaxn0zw5lcigibg9hzcisziksas5vbmxvywrjc3nkzwzpbmvkpwwsbchmksxpftsidw5kzwzpbmvkiie9dhlwzw9migv4cg9ydhm/zxhwb3j0cy5sb2fkq1ntpwi6ys5sb2fkq1ntpwj9kcj1bmrlzmluzwqiit10exblb2ygz2xvymfsp2dsb2jhbdp0aglzktshznvuy3rpb24oysl7awyoys5sb2fkq1ntkxt2yxigyj1sb2fkq1ntlnjlbhbyzwxvywq9e307awyoyi5zdxbwb3j0pwz1bmn0aw9ukcl7dhj5e3jldhvybibhlmrvy3vtzw50lmnyzwf0zuvszw1lbnqoimxpbmsiks5yzwxmaxn0lnn1chbvcnrzkcjwcmvsb2fkiil9y2f0y2goyil7cmv0dxjuitf9fsxilnbvbhk9znvuy3rpb24okxtmb3iodmfyigi9ys5kb2n1bwvudc5nzxrfbgvtzw50c0j5vgfntmftzsgibgluayiplgm9mdtjpgiubgvuz3roo2mrkyl7dmfyigq9yltjxtsichjlbg9hzci9pt1klnjlbcyminn0ewxlij09pwquz2v0qxr0cmlidxrlkcjhcyipjiyoys5sb2fkq1ntkgquahjlzixklgquz2v0qxr0cmlidxrlkcjtzwrpysipksxklnjlbd1udwxskx19lcfilnn1chbvcnqoksl7yi5wb2x5kck7dmfyigm9ys5zzxrjbnrlcnzhbchilnbvbhksmzawktthlmfkzev2zw50tglzdgvuzximjmeuywrkrxzlbnrmaxn0zw5lcigibg9hzcisznvuy3rpb24okxtilnbvbhkoksxhlmnszwfysw50zxj2ywwoyyl9ksxhlmf0dgfjaev2zw50jizhlmf0dgfjaev2zw50kcjvbmxvywqilgz1bmn0aw9ukcl7ys5jbgvhckludgvydmfskgmpfsl9fx0odghpcyk7
data:text/javascript;base64,dmfyierjvkk9eyjpdgvtx2nvdw50ijoijwqgsxrlbsisiml0zw1zx2nvdw50ijoijwqgsxrlbxmiftt2yxigzxrfynvpbgrlcl91dglsc19wyxjhbxm9eyjjb25kaxrpb24ionsizgl2avrozw1lijohmcwizxh0cmfuagvtzsi6itf9lcjzy3jvbgxmb2nhdglvbnmiolsiyxbwiiwidg9wil0simj1awxkzxjty3jvbgxmb2nhdglvbnmionsizgvza3rvcci6imfwccisinrhymxldci6imfwccisinbob25lijoiyxbwin0sim9ubg9hzfnjcm9sbexvy2f0aw9uijoiyxbwiiwiynvpbgrlclr5cguioijmzsj9o3zhcibldf9mcm9udgvuzf9zy3jpchrzpxsiynvpbgrlcknzc0nvbnrhaw5lclbyzwzpeci6iinldc1ib2milcjidwlszgvyq3nztgf5b3v0uhjlzml4ijoii2v0lwjvyyauzxqtbcj9o3zhcibldf9wyl9jdxn0b209eyjhamf4dxjsijoiahr0chm6xc9cl3d3dy5nb2xmcgfsbg90cgfpbmf0dwtzzwxsys5mavwvd3atywrtaw5cl2fkbwlulwfqyxgucghwiiwiaw1hz2vzx3vyasi6imh0dhbzolwvxc93d3cuz29sznbhbgxvdhbhaw5hdhvrc2vsbgeuzmlcl3dwlwnvbnrlbnrcl3rozw1lc1wvrgl2avwvaw1hz2vziiwiynvpbgrlcl9pbwfnzxnfdxjpijoiahr0chm6xc9cl3d3dy5nb2xmcgfsbg90cgfpbmf0dwtzzwxsys5mavwvd3aty29udgvudfwvdghlbwvzxc9eaxzpxc9pbmnsdwrlc1wvynvpbgrlclwvaw1hz2vziiwizxrfznjvbnrlbmrfbm9uy2uioii0mtnjotc4nwfhiiwic3vic2nyaxb0aw9ux2zhawxlzci6ik9szsboexzcdtawztqgamegdgfya2lzdgegywxsysbvbgv2yxqga2vudfx1mdblnhqgamegdmfybwlzdgesigv0dfx1mdblncbvbgv0igfudgfudxqgb2lrzwf0ihrpzwrvdc4ilcjldf9hyl9sb2dfbm9uy2uioiizmzhlnjuzmji2iiwizmlsbf9tzxnzywdlijoivfx1mdblnhl0xhuwmgu0ihnldxjhyxzhdcbrzw50xhuwmgu0ddoilcjjb250ywn0x2vycm9yx21lc3nhz2uioijiywx1ywlzaw4sigv0dfx1mdblncbzzxvyywf2yxqgdmlyagvldcbrb3jqyxrhyw46iiwiaw52ywxpzci6ilzpcmhlzwxsaw5lbibzxhuwmgu0agtcdtawzjzwb3n0aw9zb2l0zsisimnhchrjageioijdyxb0y2hhiiwichjldii6ikvkzwxsaw5lbiisinbyzxzpb3vzijoirwrlbgxpbmvuiiwibmv4dci6ilnldxjhyxzhiiwid3jvbmdfy2fwdgnoysi6iln5xhuwmgy2dgl0ihzcdtawztrcdtawztryxhuwmgu0bibudw1lcm9uigt1dmf2yxjtzw50zwvzzwvuliisindyb25nx2nozwnrym94ijoiq2hly2tib3gilcjpz25vcmvfd2f5cg9pbnrzijoibm8ilcjpc19kaxzpx3rozw1lx3vzzwqioiixiiwid2lkz2v0x3nlyxjjaf9zzwxly3rvcii6ii53awrnzxrfc2vhcmnoiiwiywjfdgvzdhmioltdlcjpc19hyl90zxn0aw5nx2fjdgl2zsi6iiisinbhz2vfawqioiixmiisinvuaxf1zv90zxn0x2lkijoiiiwiywjfym91bmnlx3jhdguioii1iiwiaxnfy2fjagvfcgx1z2lux2fjdgl2zsi6im5viiwiaxnfc2hvcnrjb2rlx3ryywnraw5nijoiiiwidgluew1jzv91cmkioijodhrwczpcl1wvd3d3lmdvbgzwywxsb3rwywluyxr1a3nlbgxhlmzpxc93cc1jb250zw50xc90agvtzxncl0rpdmlcl2luy2x1zgvzxc9idwlszgvyxc9mcm9udgvuzc1idwlszgvyxc9hc3nldhncl3zlbmrvcnmilcj3yxlwb2ludhnfb3b0aw9ucyi6w119o3zhcibldf9wyl9ib3hfc2hhzg93x2vszw1lbnrzpvtd
https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.0
https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-content/litespeed/js/7782ec0e8be41daf9106ba41987695fb.js?ver=aa57f
https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-content/litespeed/js/94f550a5834ed8a67deedb2363d1a989.js?ver=eca9a
data:text/javascript;base64,dmfyigv0x2fuaw1hdglvbl9kyxrhpvt7imnsyxnzijoizxrfcgjfcm93xzkilcjzdhlszsi6innsawrlqm90dg9tiiwicmvwzwf0ijoib25jzsisimr1cmf0aw9uijoinjawbxmilcjkzwxhesi6ijbtcyisimludgvuc2l0esi6ijewjsisinn0yxj0aw5nx29wywnpdhkioiiwjsisinnwzwvkx2n1cnzlijoizwfzzs1pbi1vdxqifv0=
data:text/javascript;base64,zg9jdw1lbnquzg9jdw1lbnrfbgvtzw50lmnsyxnztmftzt0nanmn
https://www.golfpallotpainatuksella.fi/wp-content/litespeed/js/d3a5e2702f0d3521f510b5433da7ee3e.js?ver=7d3fdCookie data for golfpallotpainatuksella.fi

Source: Actual web page - Timestamp: 2022-10-16 15:42
Number of cookies: 0
Cookie domainCookie valuesScreenshot for golfpallotpainatuksella.fi
DNS records for golfpallotpainatuksella.fi

Source: DNS reponse - Timestamp: 2022-10-17 21:22
Agolfpallotpainatuksella.fi    31.217.192.75  (Time to Live: 3600)
MXsecuremail2.hostingservice.fi (Time to Live: 3600)
securemail1.hostingservice.fi (Time to Live: 3600)
NSns2.hostingpalvelu.fins1.hostingpalvelu.fi
SOAgolfpallotpainatuksella.fi    ns1.hostingpalvelu.fi (Time to Live: 21600)
info.hostingpalvelu.fi
TXTSPF records:
v=spf1
+a
+mx
+ip4:31.217.192.75
+ip4:31.217.192.57
~allWhois record history for golfpallotpainatuksella.fi

Source: Finnish Transport and Communications Agency (Traficom)
Showing latest max 5 detected changes in the records. Changes are highlighted
Date2022-01-192024-01-04
Name golfpallotpainatuksella.fi golfpallotpainatuksella.fi
State Registered Registered
Holder Clip Line Oy Clip Line Oy
Address Metsänneidonkuja 6 Metsänneidonkuja 6
Country   Finland (FI)   Finland (FI)
GrantDate 2022-01-18T12:15:48.473 2022-01-18T12:15:48.473
Registrar Planeetta Internet Oy Planeetta Internet Oy
PostalArea Espoo Espoo
PostalCode 02130 02130
NameServer1 ns1.hostingpalvelu.fi ns1.hostingpalvelu.fi
NameServer2 ns2.hostingpalvelu.fi ns2.hostingpalvelu.fi
PhoneNumber  
IsDNSSecInUse no  no
OrganizationId 0856588-2 0856588-2
AssociationType Company Company
LastValidityDate 2024-01-18T12:15:48.473 2026-01-18T12:15:48.473
DepartmentOrContactPerson  Server response for golfpallotpainatuksella.fi

Source: Web server reponse - Timestamp: 2022-10-17 21:22
Final URL
HTTP Return Code
IP Address
 
Autonomous System (AS) #:
BGP prefix:
Country Code:   ()
Registry:
Allocated:
Info:
Server HeaderServer:
Via:
Certificate Not available
Using certificate is highly recommended for Search Engine Optimization (SEO)
If your website has an certificate and you are still seing this warning it means that your web server is not configured properly to redirect traffic to an https addressUsed technologies on golfpallotpainatuksella.fi

Source: Web page analysis - Timestamp: 2022-10-17 21:22
Latest review2022-10-17 21:22
Page language (from header) (This is often false!)
TechnologiesKnown subdomains for golfpallotpainatuksella.fi

Source: Search engines and DNS records (NOTICE: Most may not be reachable (internal/DMZ/obsolete)). Showing max rows 700
No subdomains foundWeb hosting providers

Source: All valid company websites with content (see below table)Domains owned by same owner (current and past)

Source: Finnish Transport and Communications Agency (Traficom)
Number of domains: 35
Domain nameFinal URL
(when last tested)
LinksLast validity
abihupparit.fi https://www.abihupparit.fi/  
Details
Screenshot
2024-12-23
clipline.fi No DNS records found  
Details
2024-09-29
customapparel.fi https://www.customapparel.fi/  
Details
Screenshot
2024-12-19
ekokampaamohelsinki.fi  
Details
Expired 2020-01-07
ekologisetmainoslahjat.fi  
Details
Screenshot
Expired 2023-10-12
ekologisetmainostuotteet.fi  
Details
Screenshot
Expired 2023-10-12
ekomainoslahjat.fi  
Details
Screenshot
Expired 2023-10-12
golfpallotpainatuksella.fi No DNS records found  
Details
2026-01-18
hupparipainatus.fi http://www.hupparipainatus.fi/  
Details
Screenshot
2025-04-04
hupparitpainatuksella.fi http://www.hupparitpainatuksella.fi/  
Details
Screenshot
2024-10-11
ideasaari.fi  
Details
Screenshot
Expired 2020-09-20
kestokassi.fi  
Details
Screenshot
Expired 2023-10-24
kylmalaukku.fi  
Details
Screenshot
Expired 2023-10-27
liikelahjatlogolla.fi  
Details
Expired 2021-06-01
logolla.fi No DNS records found  
Details
2024-10-12
mainos-liikelahjat.fi  
Details
Screenshot
Expired 2022-09-24
mainosliikelahjat.fi https://www.mainosliikelahjat.fi/  
Details
Screenshot
2025-01-26
mainostakit.fi http://www.mainostakit.fi/  
Details
Screenshot
2025-04-04
mediawear.fi https://www.mediawear.fi/  
Details
Screenshot
2025-02-08
nevotex-palvelut.fi  
Details
Screenshot
Expired 2020-09-21
painokopla.fi  
Details
Screenshot
Expired 2020-09-24
paitapainokaruselli.fi  
Details
Screenshot
Expired 2020-09-25
premiumliikelahjat.fi  
Details
Expired 2021-07-08
qualitybrands.fi No DNS records found  
Details
2024-09-17
qualityshirts.fi  
Details
Expired 2018-10-19
seo-kotisivut.fi  
Details
Expired 2000-12-31
tertex.fi  
Details
Screenshot
Expired 2020-09-25
toimistosiivouspalvelu.fi  
Details
Expired 2024-01-09
t-paidatpainatuksella.fi  
Details
Screenshot
Expired 2021-10-24
tpaidatpainatuksella.fi  
Details
Screenshot
Expired 2021-05-27
t-paitapainatus.fi https://www.t-paitapainatus.fi/  
Details
Screenshot
2025-01-21
tpaitapainatus.fi https://www.t-paitapainatus.fi/  
Details
Screenshot
2024-08-28
woimapaino.fi  
Details
Screenshot
Expired 2020-09-25
yrityssiivous.fi  
Details
Expired 2022-03-06
yritystakit.fi http://www.yritystakit.fi/  
Details
Screenshot
2024-10-17